אכילת קטניות בפסח


אני ואחיותי סמוכים על שולחנם של אימי ובעלה, ובעלה (שאינו אבי – הורי גרושים) נוהג לאכול אורז וקטניות בפסח. האם גם אנו רשאים לאכול אורז וקטניות, והאם צריך לעשות התרת נדרים?

האמא עצמה, כיון שנשאת לבעל אחר, ומנהגו לאכול אורז וקטניות בפסח, מותרת באכילת אורז וקטניות, כיון שהיא נגררת אחריו לכל דבר. (ואם אפשר שתעשה התרת נדרים, עדיף לעשות כן). אבל הבנים והבנות, נגררים אחר אביהם האמיתי, וכיון שהוא אינו אוכל אורז וקטניות בפסח, גם הם צריכים להתנהג כמותו.

הכשרת חצובות לפסח

שאלה: איך מכשירים לפסח את החצובות של הכיריים שעליהם יושב הסיר? (השואלת מעדות המזרח).

תשובה: החצובה, דהיינו הברזל שאצל הכיריים, שנותנים עליה את הסירים, יש לנקותה היטב מכל שיירי מאכל הדבוק בה, ולחאר מכן להגעילה בכלי ראשון (מים רותחים שעל האש). ואם עירה עליה מים רותחים מכלי ראשון, בדיעבד הוכשרה בכך.