5 דקות תורה ביום

יש מושג ששמעתי שנקרא 5 דקות תורה ביום.

האם מספיק ללמוד באמת חמש דקות ביום או שצריך
יותר?

 

ללמוד חמש דקות ביום ובלילה, זה לצאת ידי חובה של "והגית בו יומם ולילה", לדעת כמה פוסקים. אבל מלבד אדם צריך לנצל את זמנו הפנוי ללימוד תורה, כפי יכלתו.