האם חובה לאכול בשר חלק?

האם אדם ספרדי חייב לאכול בשר חלק על אף
שאצלו בבית (אוכלים כשר אבל לא חלק) מתנהגים
אחרת?

ומה לאחר שמתחתן? האם צריך להתחיל לאכול חלק?
יכול להסתפק בכשרות רבנות?

 

 

ספרדים ובני עדות המזרח צריך להקפיד על בשר "חלק", שהוא בעצם הבשר היחיד שהוא "כשר" לדעת מרן הבית יוסף. וכבר האריך בזה מו"ר מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו שו"ת יביע אומר חלק חמישי (חיו"ד סימן ג) להסביר חומרת הדבר. ע"ש. ולכן גם בחור רווק צריך להקפיד בזה, ויש לו להשפיע בדרכי נועם על הוריו, ולהסביר להם חומרת הדבר, אם בעצמו, אם על ידי רב שיש לו השפעה עליהם, כדי שיקפידו מכאן ואילך לקנות רק בשר חלק.

דג עם חלב

האם ישנו איסור הלכתי לאכול דג עם מוצרי חלב, או זו רק המלצה בריאותית חשובה?

לדעת מרן הבית יוסף ישנו "איסור" לאכול דגים עם חלב, כשם שאסור לאכול דגים עם בשר, משום סכנה. וכן פוסק מרן הגר"ע יוסף שליט"א. אמנם האשכנזים מקילים בזה. גם לדעת הספרדים, יש להקל בזה בחמאה עם דגים.

הכשרת חצובות לפסח

שאלה: איך מכשירים לפסח את החצובות של הכיריים שעליהם יושב הסיר? (השואלת מעדות המזרח).

תשובה: החצובה, דהיינו הברזל שאצל הכיריים, שנותנים עליה את הסירים, יש לנקותה היטב מכל שיירי מאכל הדבוק בה, ולחאר מכן להגעילה בכלי ראשון (מים רותחים שעל האש). ואם עירה עליה מים רותחים מכלי ראשון, בדיעבד הוכשרה בכך.