לספר ילד לפני גיל 3

שלום כבוד הרב בני בן שנתיים ויש לו שיער מלא
ומתולתל ואנחנו שמים לו גומיה והוא תמיד
מוריד וזה ממש מפריע לעיניים שלו ותמיד יש לו
קשרים בשיער ולפעמים הוא מושך בשיער שלו האם
מותר לספר אותו לפני גיל 3 ?? תודה רבה

 

מותר לכתחלה לספר את הילד, כיון שכל דבר זה אינו אלא מנהג, ולא הלכה, ובפרט שהספרדים עד הדור האחרון לא נהגו בו כל כך, ובמקום צער של הילד בודאי שאין להקפיד בו.

תספורת לפני גיל 3

יש לי ילד בן שנתיים ושלשה חודשים, ילד חולה, שהרופאים לא מצליחים להגיע לאבחנה אצלו.
אנחנו לא רוצים לספר אותו לפני גיל 3 אבל יש לו בשני מקומות קשר שאי אפשר לפתוח ולסרק אותו.
האם אפשר לגזור לו את השיער בשני המקומות האלה במקרה שזה מפריע לו, וזה גם לא נראה יפה לעין.
אשמח לקבל תשובה בהקדם האפשרי. תודה רבה

לא די שהילד חולה וסובל ממחלתו, האם צריך להוסיף לו סבל מיותר מקשרים בשיער. כל הענין של תספורת בגיל שלש שנים, אין לו מקור הלכתי, אלא מנהג שנהג בו האר\"י ז\"ל. והאחרונים חתרו למצוא טעם וסמך לזה. על כל פנים, אין שום חיוב לנהוג כן. ולכן במקום צער כזה לילד, בודאי שמותר וצריך לספר את הילד.