דג עם חלב

האם ישנו איסור הלכתי לאכול דג עם מוצרי חלב, או זו רק המלצה בריאותית חשובה?

לדעת מרן הבית יוסף ישנו "איסור" לאכול דגים עם חלב, כשם שאסור לאכול דגים עם בשר, משום סכנה. וכן פוסק מרן הגר"ע יוסף שליט"א. אמנם האשכנזים מקילים בזה. גם לדעת הספרדים, יש להקל בזה בחמאה עם דגים.