האם חובה לאכול בשר חלק?

האם אדם ספרדי חייב לאכול בשר חלק על אף
שאצלו בבית (אוכלים כשר אבל לא חלק) מתנהגים
אחרת?

ומה לאחר שמתחתן? האם צריך להתחיל לאכול חלק?
יכול להסתפק בכשרות רבנות?

 

 

ספרדים ובני עדות המזרח צריך להקפיד על בשר "חלק", שהוא בעצם הבשר היחיד שהוא "כשר" לדעת מרן הבית יוסף. וכבר האריך בזה מו"ר מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו שו"ת יביע אומר חלק חמישי (חיו"ד סימן ג) להסביר חומרת הדבר. ע"ש. ולכן גם בחור רווק צריך להקפיד בזה, ויש לו להשפיע בדרכי נועם על הוריו, ולהסביר להם חומרת הדבר, אם בעצמו, אם על ידי רב שיש לו השפעה עליהם, כדי שיקפידו מכאן ואילך לקנות רק בשר חלק.