נדר ללא כוונה

אני (בן 13) הייתי עם בן דוד שלי ושיחקנו במשחק מחשב
ונשבעתי מעצבים בסבתא שלי .. לא משהו רציני
השבועה זה לא היה באמת ולא הייתה לי כוונה
אמיתית ואני הייתי בהלם שנדרתי בטעות .. מה
עושים? חזרנו לשחק במשחק ואנחנו רוצים לעשות
את מה שנדרנו שלא נעשה .. בתוך המשחק מחשב, מה
עושים? אני מתבייש ללכת לרב כיוון שאני גר
בישוב שכולם מכירים אחד את השני ..

שלום וברכה

בכל מקרה צריך ללכת לרב, אפשר ללכת לרב מחוץ למושב.