נדר ללא כוונה

אני (בן 13) הייתי עם בן דוד שלי ושיחקנו במשחק מחשב
ונשבעתי מעצבים בסבתא שלי .. לא משהו רציני
השבועה זה לא היה באמת ולא הייתה לי כוונה
אמיתית ואני הייתי בהלם שנדרתי בטעות .. מה
עושים? חזרנו לשחק במשחק ואנחנו רוצים לעשות
את מה שנדרנו שלא נעשה .. בתוך המשחק מחשב, מה
עושים? אני מתבייש ללכת לרב כיוון שאני גר
בישוב שכולם מכירים אחד את השני ..

שלום וברכה

בכל מקרה צריך ללכת לרב, אפשר ללכת לרב מחוץ למושב.

אחותי ובעלה גרים אצלי בית ואנחנו לא מסתדרים

שלום כבוד הרב, ברצוני לשאול שאלה המכאיבה לי נורא.
אחותי ובעלה מתגוררים אצלנו כמעט שנתיים, (עד שדירתם תהיה מוכנה..-יש לפחות שנה)
זה לא מכבר שאינני מסתדרת טוב לא איתה ולא עם בעלה.
רוב הבית, עומד על סטטוס דתי לאומי בעודשבעלה חזר בתשובה והתחרד בצורה פנאטית
להחריד.
אני נורא משתדלת ומנסה לשמור על קור רוח אך, הגיס המדובר מתסיס בכוונה, טוען כי "איננו דתיים מספיק" וחושב שהוא יכול לדון מי יכנס לגן עדן ומי לגיהנום בגין מעשים כאלו ואחרים כגון; שירות צבאי וכו'..
לפני כשנה אובחנתי כחולה כרונית בשרירים, במהלך התקופה הזו אני סובלת מדפרסיה וכאבים עצומים שאין לי מילים לתאר אותם.
אחותי איננה מתחשבת, בשעה 4 בבוקר היא משמיעה שיריי ילדים ל2 האחיינים ושרה בקולי קולות. הבית הכ"כ מסודר של אמי כבר לא מסודר אלא מבולגן וזה מצער את אמא שלי אך היא טוענת שצריך לעזור להם (במקרה זה על חשבון בריאותה).
נוכחותה מעיבה עלי ומפריעה לי, לאחי ואחותי שצריכים להסתדר עם מצבי הרוח המשתנים שלה. כמו כן כל הנטל של גידול הילדים נופל על אמי שאיננה אומרת לה "לא" אף פעם. במידה של ריב, גם אם אני כמעט תמיד צודקת אמי ואבי תמיד משתיקים אותי וגורמים לי תחושת קיפוח, זלזול וחוסר איכפתיות.
חשוב לציין כי אינני היחידה שסובלת ממעלליה. כשאני משתפת את אחותי הבכורה היא אומרת לי לבלוע את זה בשקט, אך כבר אינני מסוגלת לראותה עוד.
היא תמיד מוצאת סיבות לדרוך, להתסיס, להרעיש במיוחד ולהציק. אמי לא מקשיבה לי, אבי גם לא, אחותי הבכורה אומרת שזה רצונם של הוריי, ואינני מסוגלת לגור בביתי שלי. מיותר לציין כי עקב מחלתי אינני יכולה לשכור דירה ולעזוב את מגוריי הנוכחיים.. אני פשוט מרגישה שאני מתפוצצת ואף אחד לא שומע, אולי יהיה לך פתרון עבורי שיכול לרצות את כל הצדדים.

מלכתחלה לא היה צריך לעשות את הדבר הזה, כלומר לגור שני זוגות בבית אחד, וחכמינו ז"ל שללו את זה באופן החלטי ויוצא דופן.

העצה היחידה היא להפרד, שימצאו הם דירה לשכירות עד שיעברו לביתם החדש.

5 דקות תורה ביום

יש מושג ששמעתי שנקרא 5 דקות תורה ביום.

האם מספיק ללמוד באמת חמש דקות ביום או שצריך
יותר?

 

ללמוד חמש דקות ביום ובלילה, זה לצאת ידי חובה של "והגית בו יומם ולילה", לדעת כמה פוסקים. אבל מלבד אדם צריך לנצל את זמנו הפנוי ללימוד תורה, כפי יכלתו.

לספר ילד לפני גיל 3

שלום כבוד הרב בני בן שנתיים ויש לו שיער מלא
ומתולתל ואנחנו שמים לו גומיה והוא תמיד
מוריד וזה ממש מפריע לעיניים שלו ותמיד יש לו
קשרים בשיער ולפעמים הוא מושך בשיער שלו האם
מותר לספר אותו לפני גיל 3 ?? תודה רבה

 

מותר לכתחלה לספר את הילד, כיון שכל דבר זה אינו אלא מנהג, ולא הלכה, ובפרט שהספרדים עד הדור האחרון לא נהגו בו כל כך, ובמקום צער של הילד בודאי שאין להקפיד בו.

סדר הלכה יומית

האם חייב לקרוא ספר הלכה יומית לפי
התאריכים?
אם התחלתי באמצע השנה האם עלי להתחיל גם את
ההלכה יומית מאמצע השנה או שאין חשיבות
לתאריכים שרשומים בספר?

אין ענין הלכתי בסדר ההלכות לפי התאריך. אבל הדבר מסייע לקביעות מסודרת. כך אתה מחוייב להספק כפי שנכתב בלוח. מה שאין כן כשאתה קובע לעצמך הספקים, לפעמים חורגים מהקביעות, ולבסוף מתייאשים.

 

האם חובה לומר ברכות השחר?

שלום,
האם חובה לומר ברכות השחר בכל יום?

עד איזה שעה ניתן לומר אותם?

מקור "ברכות השחר" בתלמוד, בגמרא במסכת ברכות (דף ס ע"ב), ולכן חובה לאומרם בכל יום.

לכתחלה יש לברך ברכות השחר קודם תפלת שחרית. ומכל מקום אם לא בירך אותם בשחרית, מאיזו סיבה שתהיה, רשאי לברכם במשך כל שעות היום, עד שקיעת החמה. מלבד ברכת אלקי נשמה, שאין לברכה אם התפלל שחרית, כיון שיש אומרים שאם התפלל תפלת שמונה עשרה כבר יצא ידי חובת ברכה זו, כיון שהזכיר בתפלה בברכה השניה "מחיה המתים". וכן ברכות התורה אינו מברכן אחר תפלת שחרית, שכבר יצא בברכת "אהבת עולם" שמזכיר בה ענין לימוד תורה.

איך מתחזקים בדת?

שלום הרב,
אני מנסה להתחזק בתקופה האחרונה ולא כ"כ יודע
איך לעשות זאת.

מה הדרך הנכונה להתחזק באמונה שלי? יש לי
עליות וירידות וקשה לי להיות עקבי.

אשמח לעצה.

 

כשם שאין אדם יכול לנהוג ברכב אם לא ילמד נהיגה, כך אין אדם יכול להתחזק ברוחניות אם לא ילך אל רב שילמד אותו כיצד לנהוג.

לכן עצתי, עשה לך רב במקום מגוריך, שתתחבר אליו, ותלמד ממנו מוסר והלכה, מקרא משנה וגמרא, ותשתף אותו בשאלות החיים המתעוררות אצלך, והוא יהיה לך למורה דרך.

עלה והצלח.

השבת גזל

שלום,
בצעירותי לקחתי כסף שלא ברשות ממשפחתי (הורים
ואחים).
אני לא ידוע לומר בכמה כסף מדובר אך היה מדובר
בלא מעט.

מה עלי לעשות?
אינני יודע את סכום הכסף המדוייק.

שאלה נוספת, האם בשביל להחזיר את הכסף אהיה
חייב להתוודות בפניהם על הכסף שלקחתי או שיש
דרך בה לא אצטרך לעשות זאת אלא פשוט להחזיר את
הכסף?

אם היה זה בעודו קטן, שגנב או שהפסיד ממון לחבירו, מן הדין פטור לשלם אפילו לאחר שיגדל. ואינו חייב אפילו לצאת ידי שמים. ומכל מקום ממדת חסידות טוב שיתן איזה סכום לכפרתו. ועיין בשו"ת יביע אומר חלק שמיני (חלק חו"מ סימן ו).

אבל אם היה זה כשהיה כבר מעל גיל בר מצוה, מחוייב להחזיר כל מה שגנב, וגם לפייס את הנגזל או הנגנב. כמבואר בדברי הרמב"ם (פ"ד מהלכות תשובה ה"ט) לענין גזילה. וכתב מו"ר מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בתשובה שנדפסה באור תורה (תשרי תשמ"ב) שהוא הדין לענין גניבה, שצריך לפייסו ולבקש ממנו מחילה, אע"פ שלא ידע מזה. וכיון שבלאו הכי צריך לפייסם ולבקש מהם מחילה, יאמר להם גם כן שאינו יודע את הסכומים שגנב מהם, ויתפשר עמהם עד שימחלו לו. ואם נפטר אחד מהם, צריך לילך על קברו ולבקש ממנו מחילה. ומכל מקום אם לא ידעו שגנב מהם, והחזיר להם הכסף, אע"פ שלא הודיעם, יצא ידי חובת החזרת הגניבה. כמבואר בשולחן ערוך חושן משפט (סימן שנה סעיף א). אבל לכתחלה צריך להודיעם ולבקש מהם מחילה, ובפרט שאינו יודע הסכומים שגנב. וכנ"ל.

ביטוח חיים והלכה

האם ממולץ לעשות ביטוח חיים ?

מותר לאדם לבטח את עצמו ב"ביטוח חיים", ואין בזה משום חוסר בטחון בהקדוש ברוך הוא. ובלבד שהכל ייעשה על פי ההלכה על יסוד תורתינו הקדושה, אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ולכן יש להוסיף סעיף בפוליסת הביטוח, שהכל נעשה ע"פ היתר עיסקא, כדי להנצל מאיסור רבית. וכמו שנהוג לעשות בבנקים בישראל. ובהיות שבפוליסות ביטוח מסויימות קיים סעיף בנספח לביטוח למקרה מות בתאונה, הקובע, כי לחברה לביטוח תהיה הזכות לבדוק את הגופה ולבצע בה ניתוח שלאחר המות בדרך שתיראה לה, יש להבהיר ולהזהיר שעל פי ההלכה אין מקום להתיר להסכים לסעיף זה, שגדולה חומרת האיסור של נתיחת מתים וניוולם, ועל כיוצא בזה אמרו כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. ואסור לכל אדם להסכים מראש לתנאי שכזה לבצע בגופו ניתוח שלאחר המות, שאין לאדם רשות ובעלות על גופו ונפשו, שהכל הוא קנינו של השי"ת יוצר האדם. וכמבואר כל זה בדברי מו"ר מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה דעת חלק ג (סימן פה).

האם חובה לאכול בשר חלק?

האם אדם ספרדי חייב לאכול בשר חלק על אף
שאצלו בבית (אוכלים כשר אבל לא חלק) מתנהגים
אחרת?

ומה לאחר שמתחתן? האם צריך להתחיל לאכול חלק?
יכול להסתפק בכשרות רבנות?

 

 

ספרדים ובני עדות המזרח צריך להקפיד על בשר "חלק", שהוא בעצם הבשר היחיד שהוא "כשר" לדעת מרן הבית יוסף. וכבר האריך בזה מו"ר מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו שו"ת יביע אומר חלק חמישי (חיו"ד סימן ג) להסביר חומרת הדבר. ע"ש. ולכן גם בחור רווק צריך להקפיד בזה, ויש לו להשפיע בדרכי נועם על הוריו, ולהסביר להם חומרת הדבר, אם בעצמו, אם על ידי רב שיש לו השפעה עליהם, כדי שיקפידו מכאן ואילך לקנות רק בשר חלק.